a

Facebook

Copyright 2017 Avocat Elena Iordan.
Toate drepturile sunt rezervate.

8:00 - 18:00

Program lucru Luni-Vineri.

0720242603

Cere opinia noastra!

Facebook

Search
Menu
 

Asociatie – cum infiintam o asociatie?

Avocat Elena Iordan > Asociatii si Fundatii  > Asociatie – cum infiintam o asociatie?

Asociatie – cum infiintam o asociatie?

Asociatie - cum infiintam o asociatie?

Asociatie – cum infiintam o asociatie?

 

Vreti sa infiintati o asociatie, insa nu stiti care sunt pasii ce trebuie urmati? Astazi va vom prezenta, pe scurt, care sunt pasii necesari infiintarii unei asociatii.

Pentru inceput trebuie definita notiunea de asociatie!
 

Potrivit dispozitiilor art. 4 din Ordonanta nr. 26 din 2000 cu privire la asociatii si fundatii, publicata in Monitorul Oficial nr. 39 din 31 ianuarie 2000, “ Asociatia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei intelegeri, pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele sau aportul lor in munca pentru realizarea unor activitati in interes general, comunitar sau, dupa caz, in interesul lor, personal nepatrimonial”.

REZERVAREA DENUMIRII


Daca sunteti din Bucuresti, dovada disponibilitatii denumirii pentru Asociatie se obtine de la Ministerul Justitiei. La Administratia Financiara veti plati o taxa in contul Ministerului Justitiei, in cuantum de 36 lei. Ulterior, la registratura Ministerului Justitiei veti depune o cerere tip la care veti anexa dovada platii taxei.


Daca nu sunteti din Bucuresti, dovada disponibilitatii denumirii pentru Asociatie se obtine tot de la Ministerul Justitiei, insa nu este nevoie sa va deplasati. Dovada va putea fi trimisa prin posta. Cererea in vederea eliberarii dovezi de disponibilitate denumire se poate trimite prin scrisoare recomandata insotita de originalul chitantei ce atesta plata taxei 
 


INTOCMIREA ACTULUI CONSTITUTIV SI A STATUTULUI


Potrivit dispozitiilor art. 6 alin. (2) din Ordonanta nr. 26 din 2000 cu privire la asociatii si fundatii, publicata in Monitorul Oficial nr. 39 din 31 ianuarie 2000 Actul constitutiv cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute: a) datele de identificare a asociatilor: numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora; b) exprimarea vointei de asociere si a scopului propus; c) denumirea asociatiei; d) sediul asociatiei; e) durata de functionare a asociatiei – pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului sau, dupa caz, pe termen nedeterminat; f) patrimoniul initial al asociatiei; activul patrimonial, in valoare de cel putin dublul salariului minim brut pe economie, la data constituirii asociatiei, este alcatuit din aportul in natura si/sau in bani al asociatilor; g) componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control ale asociatiei; h) persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice; i) semnaturile asociatilor.


Potrivit dispozitiilor art. 6 alin. (3) din Ordonanta nr. 26 din 2000 cu privire la asociatii si fundatii, publicata in Monitorul Oficial nr. 39 din 31 ianuarie 2000 “ Statutul cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute: a) elementele prevazute la alin. (2), cu exceptia celor de la lit. g) si h); b) explicitarea scopului si a obiectivelor asociatiei; c) modul de dobandire si de pierdere a calitatii de asociat; d) drepturile si obligatiile asociatilor; e) categoriile de resurse patrimoniale ale asociatiei; f) atributiile organelor de conducere, administrare si control ale asociatiei;

g) destinatia bunurilor, in cazul dizolvarii asociatiei, cu respectarea dispozitiilor art. 60”


De retinut este faptul ca la autentificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei se va prezenta dovada eliberata de Ministerul Justitiei privind disponibilitatea denumirii noii asociatii. 


ALEGEREA SEDIULUI
 


Conform art. 6 alin. (2) lit. d), pentru ca atat Actul constitutiv al Asociatiei, dar si Statutul sa fie legal intocmite, este necesar a se stabili sediul Asociatiei.


Daca aveti la dispozitie un spatiu inchiriat, veti avea nevoie de contractul de inchiriere, in copie xerox.


Daca sediul este stabilit intr-un imobil ce cuprinde mai multe proprietati (bloc) se mai cer urmatoarele: acordul vecinilor cu pereti comuni cu apartamentul-sediu sau acordul Asociatiei de Proprietari, dupa caz.


Acordul se da pe un formular tip, care este pus la dispozitie de Uniunea Nationala a Asociatiilor de Proprietari


CONSTITUIREA PATRIMONIULUI INITIAL


Patrimoniul legal necesar poate fi in bani sau in natura. Suma minima este de 200 lei, care se achita fie la CEC, fie la o alta unitate bancara. Banii raman blocati la CEC sau la unitatea bancara pana la obtinerea sentintei de infiintare.


Cazierele fiscal ale membrilor


Membrii Asociatiei trebuie sa obtina un certificate de cazier fiscal, care se elibereaza la sediul Administratiei Financiare Publice, in baza unei cereri tip si a unei copii de pe cartea de identitate.
 


DEPUNEREA DOSARULUI LA JUDECATORIE


In momentul in care ati indeplinit pasii de mai sus, puteti forma un dosar pentru infiintarea asociatiei.


Dosarul se depune la judecatorul de serviciu de la Judecatoria pe raza careia se afla sediul, pentru a fi verificat.


Odata cu depunerea dosarul se va achita taxa de timbre in cuantum de 100 lei.


Termenul de judecata este in mod normal de 3 zile, maxim 1 saptamana (este procedura de urgenta).


Dupa pronuntare, trebuie sa treaca 5 zile pana ce Sentinta sa devina definitiva si irevocabila.
 


ELIBERAREA COPIEI DE PE SENTINTA CIVILA


In doua saptamani dupa pronuntare, puteti depune cerere la Judecatorie pentru eliberarea Sentintei civile si a Certificatului de Inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.


ATRIBUIREA DE COD FISCAL


Dupa infiintarea Asociatiei, pentru a putea desfasura operatiuni financiare este nevoie de un Cod Fiscal care se obtine de la Directia Finantelor Publice Locale de care apartine imobilul in care aveti sediul.


DESCHIDEREA CONTULUI BANCAR


Ulterior infiintarii Asociatiei si obtinerii codului fiscal, ca sa puteti efectua operatiuni financiare, trebuie sa deschideti cont la orice unitate bancara. Contul se deschide pe loc. In cazul in care depunerea sumei de bani reprezentand patrimonial initial a fost facuta printr-o únitate CEC, banii pot fi transferati prin Ordin de plata la banca unde ati deschis contul.


Dezinformarea cu privire la continutul Actului constitutiv, Statutului sau al modului de infiintare al Asociatiei, formularea eronata a continutului Actului constitutiv si al Statutului, poate aduce prejudicii grave membrilor neasistati de un avocat specializat in domeniu.


Cabinetul de Avocatura“Elena Iordan”
 va sta la dispozitie, oferindu-va servicii juridice de calitate si o solutie favorabila problemelor dumneavoastra.

 

Contactati-ne acum!

No Comments

Leave a Comment

error: Atentie!: Continut protejat de drepturile de autor !!